Tolken

TSJECHISCH | SLOWAAKS | NEDERLANDS
Beëdigde tolk

Hana Kulisanova heeft een jarenlange ervaring met consecutief en simultaan tolken, gerechtstolken, fluistertolken en telefonisch tolken.

Integriteit, neutraliteit, zorgvuldigheid, discretie en betrouwbaarheid zijn voor haar de sleutelbegrippen bij het verrichten van de tolkwerkzaamheden.

Zij is als tolk beëdigd voor de combinaties Nederlands – Tsjechisch en Nederlands – Slowaaks.

Verschillende tolktechnieken

Er zijn veel verschillende vormen van vertolken. Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen consecutief en simultaan vertolken. Het wezenlijke verschil is dat bij simultaan (= gelijktijdig) vertolken de tolk tegelijkertijd luistert en vertaalt, wat bij consecutieve (= opeenvolgende) vertolking niet het geval is.

Consecutief tolken
Bij het consecutief vertolken staat (of zit) de tolk live naast de spreker en geeft hij zin voor zin de vertaling. Dit komt voor bij moeilijke complexe gesprekken. Daarnaast wordt een tolk vaak ingeschakeld via de telefoon. Dit wordt de tolkentelefoon genoemd. Het kan gebeuren dat de tolk iets niet goed verstaat, en dan heeft hij de mogelijkheid uitleg te vragen, wat bij simultaan vertalen doorgaans niet kan.

Soms, als men verwacht dat de meeste toehoorders de oorspronkelijke taal verstaan, wordt de voorkeur gegeven aan getolkte interventies. De tolk geeft dan een korte samenvatting in de doeltaal. Deze werkwijze kan ook voorkomen bij een interview – de interviewer is dan tevens tolk.

Simultaan tolken
Simultaan vertolken (luisteren en vertalen tegelijkertijd) voor één tot twee toehoorders kan gebeuren doordat de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem gezeten luisteraars fluistert, maar bij een uitgebreider gehoor is een vertaalinstallatie vereist. Veelal wordt daarvoor gebruikgemaakt van tolkencabines of een fluisterset. De tolken zitten per taal in een eigen cabine, horen de spreker door een hoofdtelefoon en spreken de vertaling in in de microfoon. De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hun gewenste vertaling kiezen. Met slechts enkele seconden vertraging is de vertaling te beluisteren die even vloeiend is als de originele toespraak. De tolk stopt namelijk niet met vertalen om de volgende zin te beluisteren; hij doet beide tegelijkertijd. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.