Tlmočenie

HOLANDČINA | ČEŠTINA | SLOVENČINA
Prísažná tlmočníčka

Drs. Hana Kulišanová má dlhoročné skúsenosti s konzekutívnym aj simultánnym tlmočením, tlmočením šeptom aj po telefóne. Tlmočí pre súdy, políciu, úrady, firmy, notárov, advokátov atd.

Bezúhonnosť, neutralita, svedomitosť, diskrétnosť a spoľahlivosť – toto všetko je pre ňu počas výkonu tlmočníckych a prekladateľských služieb samozrejmosťou.

Zárukou kvality jej práce je aj to, že splnila podmienky pre zápis do Registra súdnych tlmočníkov a prekladateľov, vedeného holandským Ministerstvom spravodlivosti, pre tlmočnícke kombinácie Holandčina – Slovenčina a Holandčina – Čeština.