Tarify

Při výpočtu ceny za překlad se vychází z počtu slov v cílovém jazyce. Čím delší text, tím nižší je cena za slovo (přičemž sleva může dosáhnout až 50 %). Na cenu mají vliv také složitost textu (odbornost) a požadovaná rychlost zpracování zakázky.

Ceny za tlumočení a lekce se stanovují podle druhu zakázky a počtu hodin. Neváhejte požádat o nezávaznou cenovou nabídku na info@hankacz.nl.