Tarify

Pri výpočtu ceny za preklad sa vychádza z počtu slov v cieľovom jazyku. Čím dlhší text, tým nižšia je cena za slovo (zľava môže dosiahnuť až 50 %). Na cenu majú vplyv tiež zložitosť textu (odbornosť) a požadovaná rýchlosť spracovania zákazky.

Ceny za tlmočenie a lekcie sa stanovujú podľa druhu zákazky a počtu hodín. Neváhajte požiadať o nezáväznú cenovú ponuku na info@hankacz.nl.