Prekladateľská agentúra Hanka sa od 1. marca 2020 volá Hanka Tolk Vertalingen čiže Hanka Tlmočenie Preklady

HANKA Tlmočenie Preklady

Tlmočenie

Tlmočenie u notára, lekára alebo na súde, počas rôznych skúšok, firemných pohovorov, schôdzí alebo prednášok apod.

Preklady

Overené aj neoverené preklady úradných listín, diplomov, vysvedčení, lekárskych správ, rozsudkov, firemných textov apod.

Jazykové kurzy

Kurzy holandčiny, češtiny a slovenčiny na akejkoľvek úrovni, individuálne či vo skupine.

Odborníčka na tieto jazyky

ČEŠTINA
SLOVENČINA
HOLANDČINA

O mne

Drs. Hana Kulišanová

Register súdnych tlmočníkov a prekladateľov, číslo registrácie: 1732
Členka holandskej profesnej organizácie NGTV

Služieb drs. Hany Kulišanovej využívam počas jednaní v Holandsku veľa rokov. Je rozdiel medzi prekladom a tlmočením. Rovnako tak je tlmočenie a tlmočenie – vystihnúť podstatu a nuansy v obchodnom jednaní je 50 % úspechu a vzácnou schopnosťou tlmočníka. Tou drs. Hana Kulišanová disponuje a významne prispieva k úspešným záverom týchto jednaní.
Dr. Ivor Poprach
CEO Boltjes Group
Výnimočne svedomitá, presná a odborne zdatná tlmočníčka a prekladateľka. Príjemná, rýchle reagujúca a veľmi ústretová. Bez jej odbornej pomoci by som svoju prácu nemohla robiť.
Mr. E. Bige
advokátka

image by katyandgeorge from PixabayImage by klausdie from PixabayImage by Džoko Stach from PixabayImage by Peter Tóth from Pixabay