Překlady

NIZOZEMŠTINA | ČEŠTINA | SLOVENŠTINA
Ověřené i neověřené překlady

Drs. Hana Kulišanová pro Vás vyhotoví přesný, spolehlivý a plynulý překlad. Nabízí možnost překladu jak beletrie, tak i lékařských, právnických, notářských či jiných odborných textů nebo osobních dokumentů, popř. i s úředním ověřením („překlad s razítkem“).

Lze dohodnout i expresní zpracování překladu.

Zárukou kvality její práce je i to, že splnila podmínky pro zápis do Registru soudních tlumočníků a překladatelů, vedeného nizozemským Ministerstvem spravedlnosti.

Její český překlad nizozemského bestselleru Nahoře je ticho od Gerbranda Bakkera byl nominován na Jungmannovu cenu 2013 a porotou odměněn speciální prémií.