Over mij

Drs. Hana Kulisanova (moedertaal Tsjechisch) heeft in 1996 de studie Slavische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden afgerond. Zij was al tijdens haar studie werkzaam als tolk, vertaler en taaldocente. Verder heeft zij verschillende vakopleidingen voor tolken (SIGV, ITV Hogeschool) en vertalers (Expertisecentrum Literair Vertalen, Vertalersvakschool) gevolgd. In 2014 heeft zij met goed gevolg staatsexamen Slowaaks afgelegd in Bratislava.

Zij heeft voldaan aan de eisen voor inschrijving in het Register van beëdigde tolken en vertalers van het Ministerie van Justitie (www.bureauwbtv.nl). Zij staat als tolk en vertaler Tsjechisch en Slowaaks ingeschreven onder nummer 1732.

Zij was lid van de werkgroep Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak en is acht jaar lang lid geweest van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers. Ook is zij aangesteld als beoordelaar certificeringsproeven sociaal tolken in België.

Hana Kulisanova is lid van de beroepsorganisatie NGTV (Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers).

Zij werkt voor verschillende overheidsdiensten (waaronder justitie, politie, verschillende opsporingsdiensten, UWV), het bedrijfsleven, het notariaat, de advocatuur en voor particulieren.

Haar Tsjechische vertaling van de Nederlandse bestseller Boven is het stil van Gerbrand Bakker is genomineerd voor de Josef Jungmann prijs 2013 (een onderscheiding voor de beste literaire vertaling naar het Tsjechisch) en door de jury beloond met een speciale premie.

Hana Kulisanova kan terugvallen op een breed netwerk van professionele tolken en vertalers.