O mně

Drs. Hana Kulišanová (mateřský jazyk čeština) v roce 1996 dostudovala v oboru Slovanské jazyky a písemnictví na Leidenské univerzitě. Již během studia pracovala jako tlumočnice, překladatelka a učitelka jazyků. Dále se vzdělávala jako tlumočnice (SIGV, Vysoká škola ITV) a překladatelka (Expertisecentrum Literair Vertalen, Vertalersvakschool). V roce 2014 složila v Bratislavě státní zkoušku ze slovenského jazyka. 

Splnila také veškeré přísné požadavky, nezbytné pro zápis do Reistru soudních tlumočníků a překladatelů, vedeného nizozemským Ministerstvem spravedlnosti (www.bureauwbtv.nl). Je v něm jako tlumočnice a překladatelka (nizozemština, čeština, slovenština) registrována pod číslem 1732.

Podílela se na vzniku Best practice pro tlumočení a překlad v trestním soudnictví a byla osm let členkou Stížnostní komise v rámci zákona o soudních tlumočnících a překladatelích. Je členkou zkušební komise pro certifikační tlumočnické zkoušky v Belgii.

Je členkou profesní organizace NGTV (Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers).

Pracuje pro různé státní instituce (nizozemské soudy, policii, Pracovní inspektorát, Sociální pojišťovnu atd.), firmy, notáře, advokáty i pro soukromé osoby.

Její český překlad nizozemského bestselleru Nahoře je ticho od Gerbranda Bakkera byl nominován na Jungmannovu cenu 2013 a porotou odměněn speciální prémií.

Spolupracuje s týmem zkušených překladatelů a tlumočníků.