O mne

Drs. Hana Kulišanová (narodená v Československu) v roku 1996 doštudovala v obore Slovanské jazyky a písomníctvo na Leidenskej univerzite. Už počas štúdia pracovala ako tlmočníčka, prekladateľka a učiteľka jazykov. Ďalej sa vzdelávala ako tlmočníčka (SIGV, Vysoká škola ITV) a prekladateľka (Expertisecentrum Literair Vertalen, Vertalersvakschool). V roku 2014 zložila v Bratislave štátnu skúšku zo slovenského jazyka.

Splnila tiež všetky prísne požiadavky pre zápis do Registra súdnych tlmočníkov a prekladateľov, vedeného holandským Ministerstvom spravodlivosti (www.bureauwbtv.nl). Je v ňom ako tlmočníčka a prekladateľka (holandčina, čeština, slovenčina) registrovaná pod číslom 1732.

Podieľala sa na vzniku Best practice pre tlmočenie a preklad v trestnom súdnictve a osem rokov bola členkou Sťažnostnej komisie v rámci zákona o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch. Je členkou skúšobnej komisie pre certifikačné tlmočníčke skúšky v Belgicku.

Je členkou profesnej organizácie NGTV (Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers).

Pracuje pre rôzne štátne inštitúcie (holandské súdy, políciu, Pracovný inšpektorát, Sociálnu poisťovňu atd.), firmy, notárov, advokátov aj pre súkromné osoby.

Jej český preklad holandského bestselleru Nahoře je ticho od Gerbranda Bakkera bol nominovaný na Jungmannovu cenu 2013 a porota ho odmenila špeciálnou prémiou.

Spolupracuje s týmom skúsených prekladateľov a tlmočníkov.